PGD Predoslje

Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje je bilo ustanovljeno leta 1905 in je ob ustanovitvi skrbelo za požarno varnost v vaseh Predoslje, Kokrica, Britof, Orehovlje, Suha in Ilovka. Ker pa je bil požarni okoliš prevelik so se s časoma ustanovila nova društva na Kokrici, Britofu in Suhi. Tako društvo sedaj skrbi za požarno varnost prvenstveno v vasi Predoslje. Seveda je bilo v več kot stoletnem delovanju več organizacijskih sprememb. Danes je društvo vključeno v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj in šteje 170 članov.

Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje vodi upravni odbor na čelu s predsednikom Francijem Ropotarjem, za zakonitost delovanja skrbi nadzorni odbor, operativno delo vodi poveljstvo, poleg tega pa v društvu deluje tudi nekaj komisij. Deluje kot društvo I. kategorije, ki pokriva območje z 966 prebivalci in so zelo uspešni na vseh področjih v gasilstvu. Zelo so ponosni, da se v njihovi neposredni bližini dogajajo pomembne stvari za Evropo (protokolarni objekt Brdo), kar jih dodatno zavezuje, da še bolj skrbijo za požarno varnost in ugled gasilstva.

Člani društva predvsem skrbijo za usposabljanje in izobraževanje ter s preventivnim delom in ozaveščanjem krajanov pripomorejo k večji protipožarni zaščiti. Tako vsako leto odprejo vrata svojega gasilskega doma za vso zainteresirano javnost. V oktobru v sklopu meseca požarne varnosti predstavijo svoje delovanje, gasilsko tehniko in veščine, s katerimi pomagajo ob različnih nesrečah, požarih, poplavah in ostalih naravnih nesrečah. Posebno pozornost pa posvečajo krajanom s prikazom gašenja začetnega požara z ročnim gasilnikom in požarno odejo. Velika skrb in sredstva so namenjena tudi pridobivanju sodobne opreme, saj le dobro opremljeni lahko učinkovito posredujejo ob nesrečah. Trenutno imajo tri vozila, opremljena za različne vrste posredovanj.

S pomočjo krajanov so kakovostno opremili zgodovinsko sobo, da bi lahko ožji in širši javnosti prikazali in predstavili razvoj gasilstva v Predosljah. V društvu hranijo različno zgodovinsko gradivo, med drugimi tudi obnovljeno gasilsko brizgalno iz leta 1905. Z njo se starejši gasilci radi velikokrat zapeljejo in na ogled postavijo širši javnosti.

Člani društva tudi aktivno sodelujejo s krajevno skupnostjo Predoslje in drugimi organizacijami in društvi v KS, Protokolarnem objektu Brdo, gasilsko reševalno službo Kranj in z ostalimi gasilskimi društvi v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje so predani gasilski dejavnosti z vsem srcem. Njihove vaje so pogoste, pred večjimi tekmovanji potekajo celo vsak dan. Posebno pozornost posvečajo članicam, mladincem ter pionirjem, saj so ti njihova bodočnost in tega se v društvu še posebej zavedajo. Tudi ostali člani so zelo aktivni in velikokrat dosegajo lepe rezultate na raznih tekmovanjih.

Delo in aktivnosti društva pa lahko spremljate na njihovi spletni strani www.pgd-predoslje.si ali Facebook strani https://www.facebook.com/PGD-Predoslje-160441400662515/.