Društvo upokojencev

Naše društvo je pred tremi leti praznovalo 60-letnico obstoja. Število clanov se že nekaj let zmanjšuje, saj vec starejših clanov umre kot pridobimo novih clanov. Novih upokojencev se žal malo odloci za vclanitev. Še vedno pa nas je vec kot 500.

Društvo organizira dejavnosti, s katerimi skušamo clanicam in clanom polepšati starost in jim zagotoviti cim bolj pestro preživljanje prostega casa. Velik poudarek je na gibalnih dejavnostih, s katerimi želimo cim bolj ohraniti zdravje naših clanov. Trudimo se, da bi izvedli cim vec akcij za katere se dogovorimo na zboru clanov društva. O vseh aktivnostih, ki potekajo v okviru društva obvešcajo clane poverjenice, ki prav tako kot vodje sekcij, ki organizirajo te aktivnosti opravljajo svoje delo prostovoljno.

Dejavnosti društva so razporejene preko vsega tedna. Ob ponedeljkih se zbirajo šahisti v sobi društva v Kulturnem domu v Predosljah. Igralci namiznega tenisa se dobivajo ob ponedeljkih in torkih v OŠ Predoslje, kjer je ob ponedeljkih organizirana tudi telovadba za clanice pod vodstvom fizioterapevtke. Ob torkih je bowling pri Johanci in na ta dan se sestaja tudi sekcija rocnih del v društveni sobi. Torki in petki so namenjeni za trening balinarjev. Kolesarske sekcija, ki je najbolj številna, je aktivna ob cetrtkih. Pozimi poganjanje koles zamenjajo s pohodi. Enkrat mesecno ob sredah organiziramo izlete, kjer si ogledamo naravne lepote in kulturno-zgodovinske znamenitosti Slovenije in vcasih tudi sosednjih dežel. Izleti so zelo vabljivi za naše clane, saj je avtobus obicajno polno zaseden. Srede so namenjene tudi za pohodništvo in planinarjenje, s cemer smo priceli v letu 2015 in je za nami že kar nekaj lepih, zanimivih a ne prenapornih pohodov. Sreda je tudi dan za sestankovanja, kjer se dogovorimo za nove aktivnosti. V letu 2016 smo ob ponedeljkih dopoldne priceli tudi z nordijsko hojo, za katero je dobro zanimanje. Tudi za plavalce je poskrbljeno v dopoldanskem casu od torka do petka. Naše aktivnosti so torej kar številne in preko vsega tedna, tako da vsak lahko najde nekaj zase.

Kljub temu, da vecina dejavnosti ni brezplacna, smo glede na udeležbo pri posameznih aktivnostih z delovanjem društva lahko zadovoljni. Izvajanje programa nam je v letu 2015 sofinancirala MO Kranj, zato smo lahko še razširili naš program. To je bila lepa pridobitev, saj smo financno podprli najbolj aktivne udeležence posameznih akcij. Ker je financna pomoc predviden tudi za leto 2016, upamo da bomo s tem lahko nadaljevali.

Vse akcije niso le v uživanju in potepanju. V sodelovanju z OŠ Predoslje in gasilci sodelujemo pri Gregorckih, ki jih spušcajo ucenci OŠ Predoslje in vrtickarji po Belci. Na povabilo Rozman busa smo se letos maja že tretje leto udeležili cistilne akcije na Dugem otoku, kjer so zelo zadovoljni z našim delom.

Tudi na najstarejše ne pozabimo. Vsako leto pripravimo posebej prilagojen izlet za tiste, ki se zaradi bolezni ali starosti ne morejo udeleževati drugih srecanj. 80 in 90-letnike povabimo v gostilno Skleda. S tako cestitko so vsi zadovoljni in so navdušeni nad srecanjem z vrstniki. Obiskujemo tudi naše clanice v domovih za ostarele. V sklopu humanitarne dejavnosti pred novim letom obišcejo naše poverjenice vec kot cetrtino clanic in clanov, jih obdarijo in jim zaželijo zdravo prihajajoce novo leto.

Udeležujemo se srecanja gorenjskih upokojencev in Festivala za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani.

Z zglednim sodelovanjem z obema KS in društvi v obeh KS, kakor tudi OŠ Predoslje in sosednjimi DU bomo nadaljevali. Tako bomo skušali naše dejavnosti cim bolj približati željam in potrebam našega clanstva. Seveda bo potrebna pripravljenost, medsebojno zaupanje in sodelovanje v vodstvu društva kot obstaja do sedaj, za kar se vsem najtesnejšim sodelavcem že vnaprej zahvaljujem.

Miro Zelnik
Predsednik DU